Freizeit

e-Bike mieten – 25% Rabatt auf Tagesmiete

15,00 Euro pro Person 20,00 Euro pro Person

PaddelundPedal Kombitour ab 2 Personen – 2 Euro Rabatt

20,00 Euro pro Person 22,00 Euro pro Person

PaddelundPedal Kombitour ab 10 Personen – 10% Rabatt

19.80 Euro pro Person 22.00 Euro pro Person